Referanser:

Oppgradering av gårdsplass, Ås

 • Oppretting av steinkant
 • Asfaltering
 • Legging av belegningsstein

Inngangsparti, mur og terrasse, Hvitsten

 • Det bygges inngangsparti, mur og terrasse
 • Materialer er sviller av Jarrah

Grunnarbeider for ny uteplass, Ås

 • Utgraving for ny uteplass
 • Bort-transport av masser
 • Isolering
 • Oppfylling med pukk og klargjøring for støp


P-plass for EL-bil, Ås

 • Opprusting av p-plass for EL-bil.
 • Eksisterende stein re-legges


Dreneringsarbeider, Nordre Follo

 • Behov for ny drenering rundt enebolig i Nordre Follo.


Dreneringsarbeider, Ås

 • Kunde ønsker ny drenering rundt enebolig

Vi graver grøfter, legger rør, monterer grunnmursplast/isolasjon og tilbakefyller med drenerende masser.

Det monteres prefabrikkerte lyskasser foran kjellervinduer

Kabelgrøft, Nordstrand

 • Kunde ønsker seg belysning langs innkjøring til sameie.

Vi graver kabelgrøft, støper fundamenter og istandsetter arealene igjen.
Samarbeidende elektriker tar seg av monteringen av lys-pullerter.

Ferdig asfaltert
Ferdig asfaltert
Klart for asfaltering
Klart for asfaltering
Ferdig asfaltert
Ferdig asfaltert

Opparbeidelse av gårdsplass, Nordre Follo

 • Kunde ønsker seg ny og større gårdsplass med belegningsstein, mur og trapp


Vi utfører alle arbeidene med dette!


Utgraving og opplasting
Utgraving og opplasting
Mur og trapp begynner å ta form
Mur og trapp begynner å ta form
Oppbygging med nye steinmasser
Oppbygging med nye steinmasser
Utlegging av jord og klargjøring for ferdigplen i hage
Utlegging av jord og klargjøring for ferdigplen i hage
Bygging av granittmur og trapp
Bygging av granittmur og trapp