Vi bygger

uterom for fremtida!

Vi utfører:

  • Grunnarbeid
  • Opparbeidelse av gårdsplasser, hager, veier, plasser, m.m
  • Forstøtningsmurer
  • Drenering
  • Vann/avløp
  • Landskapsarbeider


SENTRAL GODKJENNING 

Vi har sentral godkjenning for følgende områder:

  • Landskapsutforming, tiltaksklasse 1
  • Veg- og grunnarbeider, tiltaksklasse 1
  • Innmåling og utstikking, tiltaksklasse 1